---> English below! 

Det är dags för årets valmöte! Alla styrelsens poster är öppna för ansökningar och vi vill ha DIN! Är du en del av ESN Kalmar's framtid? Vill du hjälpa till med att föra stans gröna, sköna förening framåt, få bidra till studentlivet och sätta guldkant på din egen studenttid här i Kaalmaah? This is your chance! :D 

Poster som finns att söka är dessa: 
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Mentorsansvarig
Sexmästare
Vice Sexmästare
IT- och webansvarig
Sektreterare 
Reseansvarig
Sponsoransvarig 

Här på Facebook och på vår Instagram presenterar vi rollerna och berättar mer om vad de innebär! Vill du ha mer information om posterna kan du också klicka in på http://esnkalmar.org/become-board-member :) 

Hur söker jag? 
Skicka ett mail till election.esnkalmar@gmail.com med din ansökan - berätta vem du är, vilken roll du söker och varför du skulle passa. Valberedningen kommer ta kontakt med dig för mer info. Valmötet hålls den 4e december och där bestämmer våra medlemmar genom att rösta. 

ANSÖK SENAST 28e NOVEMBER! 
Hoppas vi ses! :) 

---> IN ENGLISH! <---
It's time for this years AGM election meeting! All postitions in the board are open for applications and we want YOURS! Are you a part of ESN Kalmar's future? Do you want to help and make sure ESN stays good and becomes even better? Do you want to make your time in Kalmar even more special, get a great quality to put on your resume and have loads of fun at the same time? Here's your chance! 

Positions avaliable: 
President (must have swedish ID)
Vice President
Treasurer (must have swedish ID)
Mentor Coordinator
Event Coordinator
Vice Event Coordinator
IT and Communications officer
Secretary
Travel Coordinator
Sponsor Relations Manager 

At our Instagram and Facebook page we are presenting the roles and what the responsibilities are. You can also read more about the specific positions at http://esnkalmar.org/become-board-member :) 

HOW TO APPLY? 
Send an email to election.esnkalmar@gmail.com with your application - tell us who you are, what position you are applying for and why you would be a good fit. Our election committee will contact you for more information. The election will be held December 4th and at the meeting our members will vote for their candidates. 

APPLY BEFORE NOVEMBER 28th! 
We cant wait to hear from you! 

Date: 
04/12/2017 - 18:00 to 20:00
Address: 
Sweden